Rinoplàstia o Cirurgia del Nas

El nas és l’element central del rostre. Quan mirem a una persona, primer ens fixem en els seus ulls, el seu nas i en l’oval facial.

Els avanços mèdics han facilitat  han facilitat i simplificat les tècniques quirúrgiques que modifiquen la forma del nas, fins el punt de convertir la Rinoplàstia en un dels procediments quirúrgics més freqüents en cirurgia plàstica i estètica..

Rinoplàstia o Cirurgia del Nas
Informació

Procediment

La primera visita de Rinoplàstia és el primer contacte amb el teu cirurgià. És un acte molt important que et permetrà conèixer-lo i poder depositar la teva confiança en ell. A l’exploració clínica examinarà l’estat del teu nas, forma, mida i proporcionalitat con respecto al rostre i les seves faccions, estat de l’envà nasal, pas de l’aire... En determinats casos, sol•licitarà una radiografia o inclús un TAC nasal.

En funció dels resultats, t’aconsellarà i explicaràquina és la tècnica de Rinoplàstia més adequada per a tu, això com les expectatives i resultats que poden esperar de l’operació.

Les tècniques tancades de Rinoplàstia, habitualment aplicades a Rinoplàsties primàries (nassos no operats abans), es realitzen mitjançant una lleu incisió a través dels orificis nasals (narines). No deixen cicatrius visibles i podem corregir el dors del nas, eliminant part de l’os, corregir la forma i la mida de la punta (cartílags alars), etc.

Casos ja operats abans, o deguts a traumatismes, requereixen tècniques obertes de Rinoplàstia per a poder ampliar el camp d’acció. Es separen els orificis nasals mitjançant una incisió a la columela (pell que separa els dos orificis) i és pot revertir el nas.

Preguntes Freqüents

Quan està indicada la Rinoplàstia?

  • Actuar sobre l’angle que forma ambel front (nashel•lènica).
  • Modificar el dors del nas (giba).
  • Reestructurar la punta, elevar-la, descendir-la o modificar la seva forma.
  • Estrènyer els orificis nasals.
  • Disminuir o augmentar la mida del nas.
  • Corregir defectes congènits o adquirits (accidents).
  • Millorar i corregir desviacions.
  • Millorar el pas de l’aire i la respiració.

Quant dura la intervenció de Rinoplàstia?

La Rinoplàstia dura entre 30 i 90 minuts, segons la tècnica que utilitzem. En casos complexes, sobre tot rinoplàsties secundàries o terciàries, la intervenció pot durar més temps.

La Rinoplàstia sempre es realitza a quiròfan, en una clínica de nivell 1, per cirurgians plàstics experimentats.

Sentiré quelcom durant la cirurgia de Rinoplàstia?

La valoració pre-anestèsica és fonamental. Serveix per a preparar-te adequadament per l’acte quirúrgic de Rinoplàstia; amb el temps necessari per a poder normalitzar qualsevol paràmetre alterat i evitar qualsevol complicació no prevista. El nivell actual de l’anestesia és de màxima seguretat.

L’anestesista estarà al teu costat durant i desprès de la cirurgia de Rinoplàstia per a que tot vagi bé. A les poques hores d’haver realitzat la intervenció estaràs en condicions d’anar al teu domicili; depenent de la tècnica de Rinoplàstia utilitzada et podràs quedar en observació les primeres 24 hores.

Com és la Recuperació de la cirurgia de Rinoplàstia?

Desprès de la intervenció de Rinoplàstia, escol•loca una fèrula de material plàstic o guix sobre el dors del nas, pera immobilitzar l’os i mantenir la nova forma. Les primeres 24 hores col•loquem a més un taponament nasal amb l’objectiu d’evitar el sagnat i estabilitzar l’envà.

El nas, un cop operat, no fa mal. Podem tenir les primeres 24 hores una sensació  de lleu mal de cap i alguna molèstia a nivell del nas, que cedeixen amb els analgèsics habituals. La zona del voltant dels ulls pot inflar-se una mica els primers dies. Podran aparèixer hematomes i equimosis que tardaran uns 15-20 dies en desaparèixer.

A la setmana de la realització de la Rinoplàstia, traurem la fèrula i mantindrem un embenatge amb tires adhesives una setmana més; desprès de la qual ho retirarem totalment.

El resultat d’una Rinoplàstia és visible ja des de la cirurgia, no obstant això, al retirar tots els embenatges, a les dues setmanes, és quan començaràs a tenir total satisfacció dels resultats.Aquests es consolidaran, dia a dia, fins completar-se totalment a l’any.

La recuperació en una Rinoplàstia és molt ràpida. Realment és possible incorporar-te a les obligacions laborals en 2 o 3 dies. No obstant això, és recomanable esperar una setmana. Hauràs de tenir compte i no donar-te cap cop involuntari sobre el nas. Hauràs d’esperar per lo menys 3-4 setmanes per a realitzar alguna activitat esportiva i sempre amb molta precaució.

Existeixen riscos en  la Rinoplàstia?

La Rinoplàstiaprimària o secundaria és una opció mèdica segura. Has de confiar sempre en un bon equipo de cirurgians plàstics i intervenir-te en un quiròfan d’una clínica de nivell 1 que tingui a totes les instal•lacions mèdiquesnecessàries; per la teva integritat.

Els riscos són molt escassos, el teu cirurgià t’informarà. Com t’hem comentat, la visita pre-anestèsica i la del cirurgià són vitals per la teva seguretat.

Les complicacions són rares en la Rinoplàstia, les més habituals són petits sagnats, infeccions... En cas de produir-se, es solucionen ràpidament.

Quants controls posteriors faré després de la Rinoplàstia?

Fins passat un any de la cirurgia no et donarem l’altadefinitiva. Durant aquest tempsi des de la cirurgia, realitzarem cures i controls periòdics per a que la evolució i els resultats siguin els previstos.

0
0
0
s2sdefault